Asuntojen hinnoittelu

Eriytyvätkö asuntomarkkinat Suomessa?

Posted on
Mallin ennuste suhteessa toteutuneisiin asuntojen myyntihintoihin Porissa

Tekoäly asuntokaupoilla -blogisarja pureutuu kuumaan kysymykseen, eriytyvätkö asuntomarkkinat Suomessa voittajiin ja häviäjiin. Blogisarjan edellisessä osassa tarkasteltiin pääkaupunkiseudun asuinalueiden hintaeroja. Tarkastelussa päädyttiin siihen, että vaikka on joitain alueita, joilla malli eroaa toteutuneista myyntihinnoista, eri alueiden erot pyrittiin varsin hyvin selittämään alueiden ominaispiirteillä. Tässä osassa laajennetaan näkökulmaa muun Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Ensinnäkin tarkoitus on varmistaa, että malli […]

Pienyrittäjän hinnoitteluopas

Hinnoittelumalleja oman työn hinnoitteluun

Posted on

Miten hinnoittelen oman työni? Tarjouksen työvoimavaltaisesta palvelusta voi hinnoitella usealla eri tavalla: aikaan pohjautuva hinta urakkahinta/pakettihinta kertahinta tuloshinnoittelu datan jakoon perustuva hinnoittelu Käytännössä todellinen hinnoittelu on yhdistelmä näitä kaikkia, vaikka jokin olisi pääasiallinen hintakomponentti. Aikaan pohjautuva hinta Aikaan pohjautuvat hinnoittelumallit ovat perinteisesti tunti- tai päivähintapohjaisia (€/tunti tai €/päivä), tai tilaustalouden malleissa viikko-, kuukausi- tai joskus […]

Asuntojen hinnoittelu

Tekoäly asuntokaupoilla – verottaako vai eikö verottaa?

Posted on

Blogisarjan kolmennessa osassa katsomme miten verotus vaikuttaa asuntojen arvoon. Aihe on ajankohtainen nyt alkuvuonna, kun kuntien päätökset 2020 kunnan tuloveroprosenteista ja kiinteistöveroprosenteista herättävät keskustelua. Veroprosenttien muutokset ja ylipäänsä verotuksen taso vaikuttaa ihmisten halukkuuteen pysyä kunnassa, mutta onko tällä vaikutusta myös asuntojen arvoon? Huomioivatko asuntojen ostajat erot kuntien verorasituksessa miettiessään, paljonko ovat asunnosta valmiit maksamaan? Onko […]

Asuntojen hinnoittelu

Tekoäly asuntokaupoilla: meidän aikamme arvo on 4

Posted on

Matka-ajan ja postinumeron vaikutus asunnon myyntihintaan Suomessa. Tekoälystä puhutaan tällä hetkellä paljon – lähes mikä tahansa datan hyödyntäminen tai edes aikomus siihen suuntaan on nopeasti tekoälyä ainakin puheissa. Hurjan hinnoittelijan tekoälyväitteille löytyy kuitenkin myös todellisuuspohjaa useammaltakin kannalta. Ensinnäkin yksi asuntojen hinnoitteluun merkittävimmin vaikuttava tekijä on paikka – jonka asukkaiden arjen kannalta tärkeä ilmentymä on päivittäinen […]

Asuntojen hinnoittelu

Tekoäly asuntokaupoilla: autuaita ovat rakoilevat

Posted on

Hurja hinnoittelija tutkii asuntojen hinnoittelua Suomessa. Asuntojen hinnoittelua on tutkittu yllättävän vähän verrattuna siihen kuinka suurta osaa ihmisistä asunnon ostaminen tai myyminen ainakin jossain elämänvaiheessa koskettaa ja kuinka isoja rahoja asuntokaupassa liikkuu – pelkästään Suomessa luku on useita miljardeja euroja vuodessa[i]. Tähän on toki syynsä – asunnon arvoon kun vaikuttaa vahvasti paikka, paikka & paikka […]

Muut hinnoitteluaiheiset artikkelit

Kuka on hurja hinnoittelija?

Posted on

Hinnoittelu on aina kiehtonut minua. Uskon sen johtuvan hinnoittelun poikkitieteellisestä luonteesta – hinnoittelu on toisaalta hyvinkin tarkasti matemaattisesti tutkittavissa monelta osin, ja toisaalta hyvin paljon ihmisten psykologiassa kiinni. Haluan jakaa oivalluksiani myös sinulle, koska uskon Suomen hyötyvän hinnoitteluosaamisen kasvusta. Vanhan stereotypian mukaan emme ole markkinointikansaa vaan uskomme siihen, että laadukas tuote puhuu puolestaan. Puhuuhan se […]