Pienyrittäjän hinnoitteluopas

Laskureita oman työn hinnoitteluun

Mitä kaikkea tulisi huomioida asetettaessa omalle työlle hintaa? Mikä on kohtuullinen korvaus osaamisestani? Netistä löytyy tarkoitukseen useampikin hyvä tuntiveloituslaskuri, joita käytettäessä on kuitenkin hyvä muistaa muutama perusseikka.

Esimerkiksi www.nerot.fi tarjoaa peruskäyttöön hyvin kattavan tuntipalkkalaskurin. Laskuri auttaa huomioimaan liiketoiminnan kulut ja laskee tarvittavan tuntihinnan, jotta pääset palkka- ja lomatavoitteeseesi. Laskuri auttaa myös sinua huomioimaan, että yrittäjänä vain osa ajastasi on laskutettavaa ja siten tuntihinnan tulee olla korkeampi kuin suoraan palkka- ja muista kustannuksista suoraan laskettuna. Alla kuitenkin muutama huomio jotka tuntiveloituslaskuria käyttäessä kannattaa ehdottomasti muistaa.

Vielä kevyempi laskuri löytyy Ukko.fi:lta, jos suunnittelet kevytyrittäjyyttä eikä sinulla ole kaikkia oman yrityksen kustannuksia huomioitavana. Kannattaa silti ehkä silmäillä läpi myös tuo kattavampi laskuri, jotta tulee huomioitua myös välilliset kulut ja tulosi riittävät menojesi kattamiseen.

Sitten muutama huomio laskurien käyttämiseen.

Arvonlisävero

Tuntiveloituslaskuri laskee hinnan ilman veroa, joten asiakkaalta laskutettavaan hintaan pitää muistaa lisätä ALV, jos olet ALV-velvollinen tai olet hakeutunut sellaiseksi vapaaehtoisesti voidaksesi hyödyntää ostojen ALV-vähennykset. Lisää tietoa arvonlisäverovelvollisuudesta löytyy Verohallinnon sivuilta. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, muista, että kuluttaja-asiakkaille tulee Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 § mukaan ilmoittaa arvonlisäveron sisältävä hinta, kun taas yritysasiakkaille yleensä on käytäntönä ilmoittaa arvonlisäveroton hinta.

Tarvikkeet

Muista laskurin hankinnat -kohdassa huomioida siinä mainittujen tietokoneen, kalusteiden ja tarvikkeiden lisäksi työhön tarvittavat materiaalit ja muut työvälineet (työkalut, puhelin jne.). Osassa yritystoiminnasta materiaalit voivat muodostaa merkittävän osan kustannuksista ja toimialasta riippuu paljonkin, onko tapana laskuttaa materiaaleista erikseen.

Joissain tapauksissa erittely on kuitenkin lakisääteisesti pakollista – jos teet esimerkiksi siivous-, lastenhoito-, remontti- tai tietokoneiden asennustyötä ja asiakkaasi haluaa hyödyntää palvelusi kotitalousvähennyksenä verotuksessa, tarvikkeet ja matkakulut on eriteltävä laskussa eikä niitä voi sisällyttää työn hintaan. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Muut mahdolliset kulut

jos käytät laskutuspalvelua (esimerkiksi Ukko.fi, OP Kevytyrittäjä tms.), muista huomioida myös sen palvelumaksu. Muista lisäksi että ammattitaitoasi ylläpitävät ja kehittävät koulutukset ja ammattikirjallisuus tulevat huomioiduksi. Työssäsi saatat tarvita myös muita vakuutuksia YEL-eläkevakuutuksen lisäksi, huomioi myös niiden vuosimaksut.

Laskuri antaa kustannuspohjaisen hinnan

On tärkeä muistaa, että laskuri antaa kustannuspohjaisen tuntihinnan. Tämä tarkoittaa, että hinnan muodostamiseen on käytetty pelkästään kustannuksia, palkkatuotto-odotustasi ja laskutettavien työtuntien osuutta kaikista tunneistasi.

Kustannuspohjainen hinta on kuitenkin vain yksi osa kokonaisuudesta – jotta löydät optimaalisen hinnan, sinun on muistettava tarkastella myös kilpailutilannetta ja asiakkaalle tuottamaasi arvoa. Oikea hinta määräytyy AINA näiden kolmen vaikutuksesta – pelkkä kustannuspohjainen hinnoittelu johtaa yhtä helposti ali- kuin ylihinnoitteluun. Lue lisää oikean hinnan määrittämisestä.

Hinnoittelumalli on erillinen päätös

Lopuksi, kun hintatasosi on selvillä, muista myös, että tuntihinnoittelu (aikaan pohjautuva hinta) on ainoastaan yksi mahdollinen hinnoittelumalli. Muita mahdollisia ovat mm. urakkahinta/pakettihinta, kertahinta, tuloshinnoittelu ja datan jakoon perustuva hinnoittelu. Näistä tarkemmin toisessa artikkelissa.